Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Wykonanie prac związanych z demontażem płytki z datą „5.V.1929”znajdującej się w cokołowej części pilastra gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 od strony wejścia przy ul. Lompy wraz z oczyszczeniem jej powierzchni z zapraw, a także konserwacji niszy i okładzin wokół niej ”