Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Naprawa gzymsu dachowego – od strony ul. Ligonia – w zabytkowym gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach.”