Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach V Piętro

„Remont korytarzy V piętra budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy
ul. Jagiellońskiej 25”