Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

„Przebudowa poddasza użytkowego wraz z wymianą pokrycia dachowego ul. Kościuszki 14 w Chrzanowie”