Okładka dla Renowo

3 months ago

Renowo

Etap 2. Zakończenie prac

See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Renowo

Remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej. Zakończenie prac.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Renowo

Rozpoczęcie prac "Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Listopadowej 9, filii Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej”

See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Renowo

Zakończenie etapu l

See MoreSee Less

View on Facebook

8 months ago

Renowo

Zakończenie prac.

See MoreSee Less

View on Facebook

9 months ago

Renowo

Zakończenie prac. Zapraszamy do zwiedzania muzeum!

See MoreSee Less

View on Facebook

12 months ago

Renowo

Zdjęcia na osi czasuRemont elewacji budynku Krzeszowickiego Centrum Zdrowia- realizacja Zakład Administracji Budynków Komunalnych

See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Renowo

Zakończenie prac. Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Budynek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod nr A/40/01.

See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Renowo

Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej. Zakończenie prac.

See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Renowo

Umowa na odnowienie elewacji budynku Krzeszowickiego Centrum Zdrowia została podpisana. Przy udziałe Pani dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Luizy Cholewy, Burmistrza miasta Krzeszowice Wacława Gregorczyka oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka! Wkrótce rozpoczęcie prac!

See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Renowo

Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej. Rozpoczęcie prac.

See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Renowo

Zakończenie prac.

See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Renowo

Już niedługo więcej zdjęć z przebiegu prac pn."Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Renowo

Nasza perełka – Zamek Rabsztyn – zakończenie prac 👍👍👍 w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”,Ogrom pracy ale było warto tylko spójrzcie. Na pewno warto odwiedzić Zamek.🙂Warto dodać, że w finale X edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Top Atrakcje 2021”, czyli rankingu najpiękniejszych atrakcji turystycznych w Polsce, znalazły się ekspozycja Podziemny Olkusz oraz zamek Rabsztyn.👏

See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Renowo

Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu już zakończone😊

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Zamek Moszna – efekt końcowy, robi wrażenie 😉

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Zamek Moszna zakończenie prac Renowacja stolarkiPrzedstawiamy dla porównania zdjęcia przed i po zakończeniu prac🙂

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Kolejna inwestycja – Zamek Kędzierzyn Koźle Średniowieczny zamek z początku XIV w. Do naszych czasów przetrwały mury obronne z XIV w., podwyższone w II poł. XVI w. ( mur oporowy wraz z fragmentami półkolistej bastei), kamienica powstała na bazie skrzydła południowego, część piwnic oraz budynki gospodarcze z XVI w. na terenie podzamcza, które jednak nie powinny być kojarzone z pierwotnym charakterem zamku. Najciekawszą częścią zabudowań są dwie odrestaurowane, czworoboczne baszty ( z 1578r., o gotyckim wątku cegieł), w jednej z nich znajduje się siedziba Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i muzeum, drugą udostępniono turystom. Na szczyt baszty można wejść i z górnej platformy zobaczyć teren dawnego zamku.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Tak to o nas, rozpoczęliśmy prace 😉

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Dzisiaj święto Pań, w szczególności składamy serdeczne życzenia naszym Paniom z administracji i biura projektowego, których pomoc jest bezcenna.Dziękujemy za każdy dzień waszej ciężkiej pracy i wsparcia, które budują Naszą rzetelną i profesjonalną firmę.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Kolejna wielka inwestycja – nasza specjalizacja prace przy zabytkach."Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Godów – ruiny zamku kazimierzowskiego. Kolejna inwestycja zakończona.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Zakończenie prac.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Prace w trakcie.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

„GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO (II POŁ. XIV W.): ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU (ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU PÓŁNOCNEGO) – ETAP I”Ruiny jednego z nielicznych zachowanych w Wielkopolsce zamków obronnych, fundowanych przez króla Kazimierza Wielkiego. Ruiny zamku są zabytkiem architektury obronnej z XIV w. wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-30/380 z dnia 17 stycznia 1953 roku.Prace jakie prowadzimy na zamku to wykonanie zabezpieczenia i konserwacji ruin zamku – zabezpieczenie i konserwacja murupółnocnego.🙂

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Zamek w Mosznej – woj. opolskie. Trochę historii, zabytkowa rezydencja. Od 1866 do 1945 roku była rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych. Kolejną ciekawą inwestycją jaką będzie wykonywała firma jest renowacja stolarki wewnętrznej w budynku zamku w Mosznej obejmującej zarówno boazerie ścienne, drzwi wewnętrzne wraz z futrynami, stopnice i podesty schodowe i balustrad, tralek i pochwytów. Przepiękne miejsce, elegancki hotel w zamku o bajkowej architekturze otoczonym rozległym parkiem. Zdjęcia mówią same za siebie.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Sąd Rejowy Katowice-Zachód. Budynek Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach położony przy pl. Wolności 10 jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1455-91 Realizacja zadania pn.: „Renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od stronyparkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10”.Prace jakie maja być wykonane przez naszą firmę obejmują renowację oraz naprawę stolarki drzwiowej wraz z renowacją portalu wejścia głównego oraz wymianę drzwi drewnianych wejścia od strony parkingu.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Realizacja kolejnego zadania tym razem w Cieszynie. Szkoła- wykonanie elewacji.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Zamek w Rabsztynie – nasza perełeczka 😀Zmiany ogromne. Zamek nie do poznania.🙂

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Gmina Wilkowice – woj. śląskie, powiat bielski.Następny kontrakt pn.: „Przeniesienie zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej ” Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.I etap prac jaki wykonaliśmy to rozbiórka starej chaty, bardzo zniszczonej wehikułem czasu. Elementy konstrukcyjne rozbiórki będą ponownie wykorzystane do dalszego etapu prac. Zostaną przeniesione w celu odtworzenia chaty w innym miejscu.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Dawno nas nie było 😉Tylko dlatego, że mamy dużo pracy. Obecnie realizujemy kilka kontraktów. Jednym z nich jest inwestycja w województwie opolskim„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO, NYSKIEGO I PRUDNICKIEGO” – Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie.Nasza firma wykonała również projekt budowlany dla inwestycji: Remont i przebudowa ciągu pieszego, budowa schodów zewnętrznych terenowych i pochylni na działce 416 oraz montaż tablic informacyjnych na działkach nr 362, 369, 341, 416, 343, 335.W skład projektu wchodzą :-ciąg pieszy wraz ze schodami terenowymi i pochylnią-mała architektura (tablice informacyjne, ławki, kosze na odpady)Obecnie zaczęliśmy pracę budowlane.🙂

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Praca przy obiektach zabytkowych.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Zamek Rabsztyn.Dalsze etapy pracy.Jak widać dużo zmian, prężnie działamy.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

c.d.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Szukamy pracowników budowlanych z doświadczeniem.

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

"Zagospodarowanie ruin na Zamku w Rabsztynie" Intensywne prace cały czas trwają także wewnątrz zamkowych murów. Usunięta została część gruzu z piwnic południowego skrzydła pałacu. Miało to na celu wytyczenie poziomu, na którym powstaną tarasy, a także uczytelnienie odkrytych murów oraz wykonanie izolacji ścian i odwodnienia. Podczas prac znaleziono otwory okienne w odsłoniętym murze. W zasypisku gruzu odnaleziono także ciekawe fragmenty renesansowych detali architektonicznych, m.in. tralki z balustrady krużganków, fragment portalu oraz kamienny element, który mógł stanowić zwieńczenie narożnika budynku. Efekty pracy będziemy przekazywać na bieżąco. 🙂

See MoreSee Less

View on Facebook

3 years ago

Renowo

Dawno nas nie było 😉 ale to tylko dlatego, że cały czas prężnie działamy.Kolejne nasze nowe zadanie. Realizowane również przez nasze biuro projektowe. Już działamy, tym razem w Opolu a dokładnie w Paczkowie 😀 zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” . Gmina Paczków.Krótki opis co będziemy wykonywać: Elementem prezentowanego zadania będzie utworzenie ścieżki edukacyjnej mającej za zadanie ekspozycję gatunków roślin o znacznej bioróżnorodności florystycznej na terenie plant miejskich. Przedmiotowa trasa zostanie wyznaczona wzdłuż istniejących ciągów pieszych oraz oznaczona poprzez tablice informacyjne główne- opisujące gatunki drzew i krzewów znajdujących się na danym obszarze (alei) oraz indywidualne- przyporządkowane bezpośrednio i szczegółowo opisujące gatunek drzewa lub krzewu. W ramach, której zakłada się przebudowę ciągu na działce nr 416 (fragment plant od ul. Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wymiany nawierzchni na kostkę granitową, zmiany geometrii, likwidacji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż murów obronnych, budowy schodów terenowych oraz pochylni. Uzupełnieniem działań ma być montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na odpady i tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej.Czeka nas ciekawa inwestycja, już niedługo przekażemy efekty naszej pracy.Ps. Dużo wielkich zmian na budowie w Rabsztynie. Zdjęcia wkrótce 😉.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Życzymy Radosnych Świąt Wielkanocnych.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Kolejny etap w trakcie.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Kapliczka wnętrze, widok na chór.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Kaplica w Zagórniku.Zakończenie prac w KAPLICZCE. Obiecane zdjęcia.Brawo dla naszych pracowników.EFEKT PRZESZEDŁ NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA.ZAPRASZSMY DO OGLĄDANIA.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Prace w trakcie.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Wnętrze kapliczki w Zagórniku.Już prawie koniec prac. Ołtarz robi wrażenie, brawo dla naszych pracowników. Narazie zdjęcia poglądowe.Efekt końcowy zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Będzie się działo.😀

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Zbliżamy się ku zakończeniu renowacyjnych prac Kapliczki w Zagórniku.Jeszcze trochę cierpliwości zdjęcia wkrótce.Ps. Powiem krótko jest piękna.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Prace trwają nie może zabraknąć geodetów firma EXIGEO robi pomiary na Zamku w Rabsztynie.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

W najbliższym czasie zakończymy pracę w kaplicy w Zagórniku.Dla przypomnienia trochę historii🙂Murowana kaplica z drewnianą dzwonnicą powstała w 1811 r. w Zagórniku dzięki darom Ł. Polaka i Ł. Pudło. W 1884 r. została znacznie rozbudowana i uzyskała efektowną wieżyczkę przy fasadzie frontowej. W 1865 r. w ołtarzu głównym został umieszczony obraz Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi według szkicu Jana Matejki. W 1993 r. obraz ten został przeniesiony do nowego kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Łukasza Ewangelisty w sąsiedztwie Kaplicy.Pod koniec 2012 r. na wniosek parafii św. Bartłomieja i św. Łukasza w Zagórniku, Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał obiekt do rejestru zabytków Małopolski.W 2014 r. wymieniono poszycie dachu kaplicy, wykonano renowację ścian, utwardzenie terenu i wybudowano instalację kanalizacji deszczowej.Zdjęcia z wnętrza po renowacji kapliczki już wkrótce.Napewno zaskoczą każdego.A teraz krótkie przypomnienie co zastaliśmy. Dla porównania

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Praca na rusztowaniu nie należy do łatwych ale jak nie my to kto😉

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Prace ruszyły.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Zakończenie etapu. Od 11 Września rozpoczniemy kolejne zadanie rewitalizacji Zamku w Rabsztynie. Zakończenie prac oraz otwarcie obiektu dla turystów pod koniec 2020 r.

See MoreSee Less

View on Facebook

4 years ago

Renowo

Wracamy do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie Remont Wejścia i Podjazdów od strony ul. Ligonia.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo
View on Facebook

5 years ago

Renowo

Prace w trakcie.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Prace w trakcie.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Ruszyliśmy z pracami archeologicznymi.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Dzisiaj obchody Święta 3 Maja i wybuchu 98. rocznicy III Powstania Śląskiego. Mamy zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach. Wraz z wojewodą śląskim oraz marszałkiem województwa śląskiego, zamontujem pamiątkową tablicę zasłaniającom kapsułę czasu w elewacji śląskiego urzędu wojewódzkiego. Uprzednio tablica została poddana konserwacji przez naszą firmę.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Trwają prace konserwatorskie zabytkowej kaplicy w Zagórniku prowadzone przez naszą firmę. Zapraszamy do oglądania !

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetargi na dwa zadania : „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym”oraz "Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz". Mamy zaszczyt realizować oba zadania. Rozpoczynamy prace początkiem kwietnia.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Wracamy na Zamek Będzin – Zabezpieczenie Wieży. Prace rozpoczynamy w najbliższy poniedziałek.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Nasza firma od początku roku realizuje Remont Komisariatu Policji nr IV w Bytomiu. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Zakończenie roku. Ostatnie prace w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim .

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Prace zakończone. Zapraszamy do zwiedzania! Sievert Polska – rozwiązania dla budownictwa od 1919

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Remont gzymsu zakończenie.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Kolejny etap gotowy.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

I etap za nami.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo
View on Facebook

5 years ago

Renowo

Wracamy do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego- Remont gzymsu.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Kolejny etap w trakcie.

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo

Prace w trakcie

See MoreSee Less

View on Facebook

5 years ago

Renowo
View on Facebook

5 years ago

Renowo
View on Facebook

5 years ago

Renowo
View on Facebook

6 years ago

Renowo

W przyszłym tygodniu rozpoczynamy realizację zadania: "Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie".

See MoreSee Less

View on Facebook

6 years ago

Renowo

Zakończyliśmy realizację zadania : "Remont korytarzy V pietra Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25." Wkrótce relacja zdjęciowa.

See MoreSee Less

View on Facebook

6 years ago

Renowo

Zakończyliśmy realizację zadania : "REMONT I PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKACHO NR INW. A-18 I A-22NA TERENIE BYŁEGONIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZUKONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADYAUSCHWITZ – BIRKENAU".

See MoreSee Less

View on Facebook

6 years ago

Renowo

Rozpoczęliśmy prace przy realizacji zadania " Remont korytarzy V piętra budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25". Planowane zakończenie prac Kwiecień 2018.

See MoreSee Less

View on Facebook

7 years ago

Renowo

W przyszłym tygodniu będziemy mieć zaszczyt rozpocząć prace, remontowe w dwóch budynkach położonych na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Planowany termin zakończenia inwestycji: Sierpień 2017.

See MoreSee Less

View on Facebook

7 years ago

Renowo

Chrzanów, ul. Kościuszki 14 – Wykonanie nowego dachu oraz renowacja elewacji.

See MoreSee Less

View on Facebook

7 years ago

Renowo

Chrzanów Al. Henryka – Renowacja elewacji parteru

See MoreSee Less

View on Facebook

7 years ago

Renowo

Zakończenie prac

See MoreSee Less

View on Facebook

7 years ago

Renowo

Etap IV zakończony. Zapraszamy do zwiedzania!

See MoreSee Less

View on Facebook

7 years ago

Renowo

Zdjęcia na osi czasu

See MoreSee Less

View on Facebook