Zamek w Rabsztynie

„Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego w Rabsztynie W Gminie Olkusz” oraz "Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego"