Zamek w Kole

„Gozdów ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego prace zabeapieczające i konserwatorskie przy murze pólnocnym - etap I”