Biblioteka Śląska w Katowicach

„Remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej”