Mur zamkowy w Bielsku-Białej

„Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami
w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej”