Kaplica pw. św. Bartłomieja w Zagórniku

„Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym”