Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

„Remont i przebudowa toalet w budynkach o numerach inwentaryzacyjnych A-18 i A-22 zlokalizowanych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń
w budynku A-18 z pomieszczeń gospodarczych na sanitarne”.