Zamek w Będzinie

"Wzmocnienie renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie" oraz „Wykonanie zabezpieczenia muru międzymurza od strony wschodniej do czasu renowacji poprzez rozbiórkę odspojonych warstw licowych i kamiennego krenelażu nad powstałym osuwiskiem.”